• Brandskyddsskiva silikat 5 cm, 1000x610 mm

  855
  SEK • OBS! Brandskyddsskivor skickas alltid på pall! Detta för att minimera risken för fraktskador. Fraktpriset för pall kan variera beroende på vart leveransen ska skickas.

  Isolerskivor i kalciumsilikat. Skivorna har en densitet av 250 kg/m3 och tål 1050 grader. De är lättbearbetade med vanliga verktyg.

  Youtube: Monteringsvideo

  Värmeledningsförmågan är extremt låg vid höga temperaturer jämfört med t.ex. mineralull.

  Vid 2000C: 0,09 W/mK

  Vid 4000C: 0,11 W/mK

  Vid 6000C: 0,13 W/mK

  W/mK = lamda värde.

  OBS! Kom ihåg att ansvaret för en korrekt installation alltid ligger på byggherren! Brännbart material får ej uppgå till mer än 85 grader. Efter genomförda värmesänkande åtgärder rekommenderar Nordic Heating alltid en temperaturmätning på närmast intilliggande brännbart material.