Skorstenar

Skorstenar för alla behov!

Nordic Heating kan erbjuda skorstenar och rökrör till alla typer av eldstäder! Hos oss hittar Du allt ifrån isolerad modulskorsten och skorstensslang (insatsslang för renovering av utdömda skorstenar) till oisolerade skorstensrör och övergångsstosar mellan olika dimensioner. Skorstenarna är godkända för CE-märkning.Prisgaranti

Förutom vår egen isolerade modulkorsten BIOMODUL erbjuder vi en mängd olika skorstensprodukter från välkända leverantörer såsom bl.a. SAVE och Swedflex! Utöver ett brett sortiment erbjuder vi också en unik prisgaranti för BIOMODUL modulskorsten!

Läs mer om vad Du bör tänka på vid köp av stålskorsten och vilken typ av skorsten som kan passa Dina behov på Vilken skorsten passar Dig?

Vilken skorsten passar Dig? | Uppbyggnad och funktioninstallationsanvisningar | Prisgaranti på skorstenar

 

Vi hjälper Dig med skorstenar!

Har du några funderingar kring isolerad skorsten, oisolerad skorsten eller insatsslang eller inte hittar det Du söker så ring oss gärna! Bor Du i vårt närområde hjälper vi Dig med installation om Du så önskar. Läs mer under Tjänster - Installation.

Vill Du beställa skorsten direkt eller få en offert skickad till Dig lägger Du bara till den eller de produkter som Du är intresserad av till varukorgen. I varukorgen, som du hittar längst upp till höger på hemsidan, väljer Du sedan om det är en beställning eller offertförfrågan.

 

Att tänka på vid köp

Det finns mängder med saker att tänka på inför Ditt köp av skorsten! Nedan några av de viktigaste:

 • Isolerat eller oisolerat?
 • Vilken dimension krävs?
 • Erbjuds ett komplett skorstenssystem?
 • Hur enkelt är det att montera?
 • Vad blir priset för hela skorstenssystemet?
 • Är skorstenen CE-certifierad och i sådana fall för vad?
  • Minsta avstånd till brännbart som skorstenen klarar?
  • Rostfritt syrafast innerrör eller bara rostfritt?
  • Isoleringskvalitet?
 • Hur stora hål måste jag ta upp i genomföringar?
 • Hur lång är funktionsgarantin?
 • Vilken service får jag och hur kunnigt är företaget som säljer produkten?

 

Vilken typ av skorsten passar Dig?

En isolerad modulskorsten passar för de flesta fall! Med vår isolerade skorsten BIOMODUL kan Du gå endast 30 eller 50 mm från brännbart material beroende på isolering. Välj att montera inomhus eller utomhus, båda går lika bra. Se priser (för 30 mm isolering) och produkter på Produkter - Skorstenar - Isolerade modulskorstenar.

Är Du intresserad av BIOMODUL med 50 mm isolering? Hör av Dig till oss för prisuppgifter!

I vissa fall går det alldeles utmärkt att använda sig av oisolerade skorstensrör istället för isolerade skorstenar. Står eldstaden nära en skorstensstock kan oisolerade rör användas för att ansluta till den. Om avståndet 500 mm hålls till närmaste brännbart material går det också bra att initialt använda sig av osiolerade rör för att sedan gå över till isolerade skorstensrör vid tak- eller väggenomföring. Se priser och produkter på Produkter - Skorstenar - Osiolerade skorstenar.

Har du en utdömd skorstensstock som du vill kunna elda i? Välj vår skorstensslang.

 Top

Viktiga mått vid val av skorsten

För att få en uppfattning om vilken typ av modulskorsten som passar dig så följer nedan en sammanställning av tillåtet avstånd till brännbart för olika typer av skorsten och vilken dimension som är lämplig.

PDF: Viktiga mått vid val av skorsten

 

Avstånd till brännbart

Rökgastemperaturerna skiljer sig mycket åt mellan pelletseldning och vedeldning. När man eldar pellets kommer man normalt inte över 250 grader. Vid vedeldning däremot kommer rökgastemperaturen upp till ca 450 grader. Detta påverkar givetvis kraven på avstånd till brännbart.

Vid pelletseldning och användande av BIOMODUL modulskorstenar avgörs avståndet egentligen inte av funktionella begränsningar. Däremot är CE-certifikatet utfärdat för detta avstånd.  

Lämplig dimension

Dimensionen anger diametern för innerröret. Vilken dimension Din skorsten behöver ha beror på flera olika saker. Till att börja med avgör vilken typ av eldstad och bränsle Du har. En öppen spis som brinner med mycket luftöverskott behöver stor diameter, medan en luckförsedd tät eldstad kräver mindre. Pellets kräver inte lika stor dimension som ved, dels därför att pelletskaminer allt som oftast är försedda med rökgasfläkt, dels därför att pellets innehåller mindre fukt än ved. Även längd på skorsten avgör dimensionen. En kort skorsten kräver större dimension.

Skorstenens funktion

Boverket, som är tillsynsmyndighet, förklarar att syftet med en skorsten är att det beroende på utrustning kan behövas ett drag för att en eldningsutrustning skall kunna kunna fungera tillfredställande. När man eldar blir luften varm och stiger uppåt och för då ut rökgaserna ut i det fria och tillför samtidigt nytt syre till förbränningen.

  Top

Skorstenens höjd

Boverket skriver följande i BBR 19:

"5:4253 Höjd

Skorstenar samt rök- och avgaskanaler ska ha en sådan höjd att risk för brand begränsas. Utformning ska göras med hänsyn till anslutna eldstäder och eldningsapparater samt bränsleslag. (BFS 2011:26).

"Allmänt råd:

Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning."

När det gäller fastbränsleeldning som kan orsaka gnistbildning och brand, så förekommer detta i praktiken endast vid ved och fliseldning och inte vid pelletsledning. Detta har även Boverket påpekat och har ansett att det kunnats motiveras att en pelletsskorsten inte behöver sluta en meter från närmaste del av taket, utan kan sluta lägre!

Boverket nämner inget specifikt avståndskrav för pelletsskorstenar. En viss vägledning kan vara att det faktiskt, allt enligt Boverket, är tillåtet att avsluta en pelletsskorsten i markhöjd! En sådan skorsten kallas då väggfläkt, men det är ingen rening i fläkten så partiklar och annat som anses giftigt släpps ut i markhöjd. Det är därför någonting som Nordic Heating avråder ifrån att installera.

En annan aspekt att beakta vid uppsättning av skorsten är den sanitär olägenheten för andra som en eldning kan åstadkomma. Vedeldning har betydligt större negativ påverkan än pelletseldning, i synnerhet om pelletskaminen har en egen rökgasfläkt.

Slutsatsen av detta resonemang blir alltså följande:

 • Om man har en vedkamin bör man avsluta sin skorsten minst en meter från närmaste del av taket och över taknocken.
 • Om man har en pelletskamin bör man avsluta skorstenen åtminstone över takfoten.
 • Beakta alltid den sanitära olägenheten och risken för rökgaser att ta sig in i byggnaden genom exempelvis fönster och ventiler.

 

Godstjocklek och stålkvalitet

Nordic Heatings modulskorstenar har 0,5 mm godstjocklek på inneröret. Innerrören är tillverkade i syrafast rostfritt stål för bästa kvalitet och yttermantel av högglanspolerat rostfritt stål. När Du funderar på att köpa skorsten så kontrollera alltid att innerrör är tillverkat av syrafast rostfritt stål och inte bara i rostfritt!

Rostfritt har en skyddande hinna som kan jämföras med lacken på en bil. En bil rostangrips inte så länge lacken är intakt. Bildas dock en skada på lacken kan en genomrostning ske snabbt. En plåtdel med intakt lack kan klara mer än 50 år. Skadas lacken kan det ta ett år till genomrostning. Med dubbla godstjockleken kan det ta dubbla tiden, dvs två år till genomfrätning. I förhållande till den totala förväntade livslängden på 50 år är således skillnad i livslängd beroende på godstjocklek marginell. I det perspektivet är godstjocklek alltså mindre viktig.

Insatsslang som används vid renovering av skorstenar har godstjocklek på 0.1-0,12 mm, men kan klara sig i det närmaste lika länge som hårda stålskorstenar med en mångdubbel godstjocklek.

Godstjocklek är istället mer till för att hållfastheten skall vara tillräcklig! Om skorstenen inte hålls uppe med vägghållare utan hela vikten får vila mot första röret kan en demolering ske av första modulens innerör vid extrema förhållanden som vid soteld. Montera vägghållare för att säkerställa att inte demolering sker!

 

Informationsmaterial och installationsanvisningar

BIOMODUL - isolerad skorsten

Ladda ner broschyr för BIOMODUL genom att klicka på länken nedan:

BIOMODUL-broschyr.

Ladda ner byggbeskrivning för BIOMODUL genom att klicka på länken nedan:

BIOMODUL-byggbeskrivning.

Alla våra kunder får vid köp av BIOMODUL skorstenssystem dessutom en utförlig byggbeskrivning för att underlätta vid installationen, oavsett om Du som kund gör det själv eller lejer någon annan till att göra det. Vi vill att Du som kund skall känna Dig trygg med att handla från oss!

Byggbeskrivningen skall följa med Din leverans. Om den trots allt inte gjort det så kontakta oss så löser vi det! Uppstår det några frågor som byggbeskrivningen inte svarar på, eller om Du tycker någonting i den är oklart, så svarar vi gärna på Dina frågor!

 

Skorstensslang

PDF: Insatsslang - information och installationsanvisningar

 

Prisgaranti på skorstenar

Hittar du lägre pris på annat fabrikat av komplett isolerad modulskorsten så får du ett pris som understiger det Du hittat med 10%!

Kraven är att följande. De skall:

 • vara tillverkade av rostfritt syrafast stål
 • vara godkända mot sotbrand
 • klara temperaturspecifikationen minst 450 grader
 • få installeras med 75 mm eller kortare till brännbart material.
 • ha tydliga instruktioner i manual för genomföringar i bjälklag och väggar

Garantin kan endast hävdas innan köp. Uppvisande av offert krävs. Garantin gäller för skorstenar som säljs till ordinarie pris.

BIOMODUL är certifierat för högsta temperaturklass - 600 grader - samt med minsta avstånd till brännbart på 30 eller 50 mm beroende på isoleringstjocklek.

Top