Pelletskaminer

Nordic Heating erbjuder alla typer av pelletskaminer från flera ledande europeiska tillverkare:

 • Pelletskaminer med direkt luftvärme
 • Pelletskaminer med kanalanslutning
 • Vattenmantlade pelletskaminer

Våra pelletskaminer för luftvärme med eller utan kanalanslutning börjar vid effekter på 5 kW och erbjuds upp till 28 kW. De större passar t.ex. den större bostaden, samlingslokaler, verkstäder, konferenscentra etc.

Våra vattenmantlade pelletskaminer står i en klass för sig med effekter mellan 12 och 34 kW där 80 till 96% går till värmevattenproduktion. Dessa vattenmantlade kaminer är alltså integrerade pannor som kan stå i finrummet och som innehåller cirkulationspump, övertrycksventil, expansionskärl samt hela reglersystemet med termostat och tidsstyrning.

Pelletskaminens bakgrund | Hur fungerar en pelletskamin?problemhantering för pelletskaminerTips och inställningar för pelletskaminer

Vi hjälper Dig med pelletskaminer!

Har Du några funderingar kring pelletskaminer eller inte hittar det Du söker så ring oss gärna! Du som kund skall känna Dig trygg och nöjd med att handla av oss!

Vill Du beställa en pelletskamin direkt eller få en offert skickad till Dig lägger Du sedan bara till den eller de produkter som Du är intresserad av till varukorgen. I varukorgen, som du hittar längst upp till höger på hemsidan, väljer Du sedan om det är en beställning eller offertförfrågan.

Att tänka på inför köp av pelletskamin

Innan du köper en kamin finns några saker du bör tänka på vad gäller problemhantering:

 • Vem köper Du din kamin av? Kan det marknadsförande bolaget sin sak? Ställ mycket frågor på hur den pelletskamin du är intresserad av fungerar innan ett köp .
 • Vilken hjälp erbjuds efter köpet? Att någon kommer och installerar kaminen är ingen garanti för att du verkligen får hjälp med inställningar som kanske senare måste göras. Nordic Heating garanterar god service även efter ett köp!
 • Om inte återförsäljaren har nödvändiga kunskaper så undersök om generalagenten som stödjer återförsäljaren har det! Det finns "generalagenter " som inte ens finns i Sverige utan sitter i ett annat land. Det finns då risk att din återförsäljare inte får stöd av leverantören.

 

Pelletskaminer från Nordic Heating

Nordic Heating kan erbjuda pelletskaminer för alla typer av behov! Vi är importörer för pelletskaminfabrikaten Caminetti Montegrappa, Ecoforest och Thermorossi. Tillsammans tillverkar de ca 70.000 pelletskaminer per år!

Vi är medvetna om att man som ägare eller potentiell köpare kan ha många frågor kring pelletskaminer. Detta avsnitt syftar till att ge Dig mer information, antingen inför Ditt köp eller för att ytterligare förenkla Ditt ägande!

Pelletskaminens bakgrund

Pelletskaminer började först att tillverkas i USA samt Kanada. Företaget Ecoforest i Spanien tog pelletskaminen till Europa genom att först börja med import av dem och sedan tillverkning.

Ecoforest började sin verksamhet i början på 60 talet och blev snabbt en stor tillverkare av vattenmantlade braskaminer och vattenmantlade inbyggnadsenheter. Det var därför naturligt att Ecoforest även blev världens första tillverkare av vattenmantlade pelletskaminer.

Efterhand började fler företag tillverka pelletskaminer i Europa.

För att ge lite perspektiv på tillverkningen av pelletskaminer kan nämnas att Sveriges största tillverkare tillverkar ca 400 kaminer per år och ett företag som Edilkamin 60.000 kaminer per år. Bara en modell av det stort antal modeller som Edilkamin tillverkar har tillverkats i över 100.000 exemplar. Edilkamin omsätter ca 1 miljard kronor på i princip bara lokaleldstäder. 

 Top

Hur fungerar en pelletskamin?

Pellets som bränsle

Pelletskaminen är som en vedkamin, fast den sköter automatiskt matningen av "veden". För att det skall fungera har man gjort de små bitarna av sammanpressad spån som man kallar träpellets. Träpelletsen matas oftast fram av en skruv från ett förråd som finns i kaminen, men det finns även lösningar att ansluta till externt förråd.

Till förbränning och frigörande av den energi som lagrats i trä kan större delen av energin tillvaratas. Energivärdet i pelletsen varierar lite mellan olika sorters trä samt även mellan enskilda träd som används vid framställningen av pelletsen. Energivärdet brukar man säga är mellan 4,3 till knappt 5 kWh per kilo pellets.

För att inte störa matningen av pelletsen till brännkoppen där pelletsen brinner (egentligen är det gaserna som frigörs från pelletsen när den upphettas som brinner) så skall den innehålla så lite spån som möjligt och den skall ha låg fukthalt, eftersom det åtgår energi att förånga vattnet i pelletsen inför förbränningen.

Att det går att få ut mer värme ur ett kilo pellets än ett kilo ved beror på att fukthalten är lägre. Det går även att med mindre "träbitar" få en jämnare förbränning som ökar verkningsgraden.

 Top

Typer av pelletskaminer

Värmen från elden sprids oftast i bostaden genom att en fläkt blåser ut varmluften direkt från kaminens front eller att det finns ytterligare fläktar som blåser ut via kanalanslutningar. Det finns även vattenmantlade kaminer där kaminen värmer upp värmevatten som kan användas dels för uppvärmning, dels som sanitärt varmvatten.

Det finns alltså tre huvudkategorier av pelletskaminer:

 • Direkt luftvärme
 • Kanalanslutna luftvärme
 • Vattenmantlade

 

Matning och förbränning av pellets

Till skillnad från en vedkamin så matar pelletskaminen bränslet själv, vilket innebär att den kan vara igång och brinna så det är varmt på morgonen t ex, eller när man kommer hem från jobbet.

Vid förbränning åtgår syre som finns i luften och lagom mängd skall tillföras. Det kan ske genom naturligt drag, en förbränningsfläkt eller något som kallas rökgasfläkt. Kaminer som enbart är beroende av naturligt drag är mindre vanliga då de är känsligare. Ett mellanting är kaminerna som har förbränningsfläkt, vilket är en liten fläkt som blåser in luft till eldhärden. Det vanligast förekommande är de lite större fläktarna, rökgasfläktarna, som sitter vid utloppet för rökgaserna och som suger in luften som behövs för att få en bra förbränning.

Tillför man för lite luft blir förbränningen ofullständig, det blir låg effektivitet, skadliga emissioner, och det samlas oförbränd tjära i skorstenen som så småningom kan resultera i en brand i den. Om det sker en optimal förbränning är förbränningseffektiviteten 100%. Nu är det ju dock så att viss värme går ut genom skorstenen, vilket kallas för rökgasförluster. För att minimera rökgasförlusterna har pelletskaminen konvektionsdelar som skall överföra värmen i rökgaserna till rumsluften.

En pelletskamin byggs så att det finns ett förhållande mellan maximalt avgiven effekt och hur effektiva kaminens konvektionsdelar är eftersom det i annat fall finns det risk för att rökgastemperaturen blir för hög med låg verkningsgrad som följd. En pelletskamin som körs på halveffekt har lägre rökgastemperatur än en kamin som körs på maximal effekt, vilket innebär bättre verkningsgrad då rökgasförlusterna är lägre. En sänkning av rökgastemperaturen med 50 grader innebär ungefär 5 % i förbättrad verkningsgrad.

 

Effekt och verkningsgrad

Körs en kamin på maximaleffekt blir även kaminen varmare eftersom konvektionsdelarna då har svårare att få ut värmen ur kaminen. Det är ett faktum att elektronik och motorer får kortare livslängd om de under längre tid får arbeta vid högre temperaturer.

En kamin med högre effekt kan effektivare utnyttjas för dag- och nattsänkning. Det är vedertaget att 5% av energin spars in om vi sänker inomhustemperaturen med en grad , genom att det då "läcker ut" mindre värme. Nattsänkningar går inte att använda vid värmesystem som arbetar med låga temperaturer, då vi efter en sänkning inte hinner få upp värmen tillräckligt snabbt, som är fallet vid värmepumpar. Med en pelletskamin som har hög effekt och god värmespridning (kanalansluten eller med effektiva fläktar) är det möjligt att sänka temperaturen rejält under dagen och natten där den helt enkelt är avstängd ett antal timmar. Detta kan i många fall innebära stora besparingar i pelletsförbrukningen. T.ex. motsvarar 2,1 ton pellets ca 10.000 kWh eller en kubikolja. De som använder nattsänkning kan påvisa att de behöver använda mindre än 2.1 ton pellets men ändock kan klara av att ha minst samma värmekomfort som vid förbrukning av 10.000 kWh el.

En nackdel med en kamin med hög effekt skulle kunna vara att den har svårt att kunna köras med låg effekt, vilket resulterar i att det under den relativt varma delen av året ofta får tändas  och släckas, vilket i sin tur resulterar i lägre verkningsgrader, som även innebär  höga skadliga utsläpp.  Det finns dock många kaminer på marknaden som har låg maximaleffekt men som även har höga lägsta effektlägen, vilket man bör vara uppmärksam på. Har en kamin bara en eller två effektlägen brukar det vara en indikation på att den inte kan köras med så låg effekt som kaminer med flera effektlägen.

Vid de flesta tester sker tyvärr endast mätning av verkningsgraden vid högsta effektläget och vid lägsta effektläget. Det vore bättre att ange verkningsgraden vid fastställda avgivna effekter som 2 , 4 ,6 ,8 samt 10 kW, om det överhuvudtaget skall möjligt att jämföra olika kaminer. En kamin kan ha en maximalt avgiven effekt på t.ex 8 kW, och kan då uppvisa en verkningsgrad på 82% , sänks effekten till 6 kW kan verkningsgraden uppgå till 92%. Frågan är ju då om leverantörer skall framhäva att kaminen har hög maximal effekt eller om de skall satsa på att visa att verkningsgraden är hög ? Verkligheten är ju oftast den att kaminer nästan aldrig körs med full effekt.  

Energimyndigheten menar att det inte behövs så höga effekter för att värma upp ett hus. Detta är i för sig riktigt, men vi ser fler anledningar till att ändock ha en god marginal vid val av effekt hos en kamin: 

 • Det skapar resurser till effektiv dag- och nattsänkning
 • Det ger en lägre yttre och inre temperatur på kaminen 
 • Det värmer upp ett t.ex fritidshus snabbare eller villan efter en längre tids frånvaro, vilket gör det möjligt att hålla en lägre temperaur när huset står tomt än vad vi annars skulle haft

Nordic Heating rekommenderar att en pelletskamin skall klara en normal vinterdag genom att köras på halveffekt och att endast full effekt kan behövas utnyttjas vid några tillfällen per år.   

Hur många kW kaminen sedan bör kunna avge beror på husets isolering, storlek och hur väl värmen kan spridas i huset. Det kanske inte är någon fördel att ha en kamin med ett utblås framtill som är på mer än 8 kW om värmen inte kan spridas väl. Samma hus kan dock dra nytta av en kanalansluten kamin på 12 kW genom att värmen då kan spridas jämt och t.ex dag- och nattsänkning kan fungera bättre.

Under Information - Generell information - Om värme och energi ges information exempelvis om vad som krävs för att höja temperatur i en större tank. Det är inte att rekommendera att skaffa en vattenmantlad kamin som ger under 10 kWh om du skall ha en chans att värma upp huset med enbart kaminen, särskilt inte om den även skall klara tappvarmvatten!

 

Givare och elektronik

För det mesta kan pelletskaminer tändas med automatik genom att det finns ett tändelement som värmer upp luft som sedan tänder pelletsen.

Det finns ett antal givare som känner av temperaturer och tryck (vatten och ibland även luftens eller rökgasernas tryck). Hjärtat är ett elektronikkort som styr kaminen. Det kan finnas stora skillnader på hur elektronikkorten styr kaminen. En del är intelligenta och samlar in värden från de olika givarna och ändrar pelletsmatningen samt luftmängden för att optimera förbränningen. Företaget Ecoforest i nordvästra Spanien har de mest avancerade kaminerna i detta avseende. Deras kaminer kan även automatiskt anpassa sig efter pelletskvaliten. Många andra kaminer har vid ett visst effektläge en inställbar matning av pellets samt därtill anpassad luftmängd.

Givaren till termostaten ansluts baktill på kaminerna eller så sitter där en fast givare. Längden på givarkabeln har diskuterats men det har visat sig att längden oftast saknar betydelse då det går att kompensera verklig inomhustemperatur genom att ställa in olika önskade rumstemperaturer. De flesta kaminer kan numera släckas när önskad temperatur överskrids, och sedan åter tända när rumstemperaturen sjunker under den önskade. Detta kan vara en stor fördel t.ex. en senvinterdag då solen lyser in genom fönstren så att det blir varmare än inställd temperatur.

Det är dock viktigt att kaminen på lägsta effekt kan brinna med mycket låg effekt för att den inte skall behöva starta och stoppa ofta. Anledningen till detta är att effektiviteten är som sämst vid start och stopp samt att detta även innebär att det blir större mängd skadliga utsläpp än om kaminen kan gå bra på låg effekt. Detta skall man vara medveten om när man jämför olika kaminers effektivitet. En kamin som på pappret kan ha bra effektivitet har inte alls så bra genomsittlig effektivitet om den inte kan köras på låg effekt utan i stället måste släckas, med många start och stopp.

 

Inställningar

Som användare kan Du oftast styra kaminen på olika sätt, t ex när den skall börja brinna och när den skall släckas. Vanligt är att det finns minst två program, inte sällan tre, och på en del kaminer obegränsat många möjligheter att starta och stoppa en kamin under ett dygn. Styrning kan oftast ske så att aktiviteterna sker samma tid dagligen eller att de varierar över veckans dagar.

Förutom tidsstyrning har pelletskaminer termostater som styr effektläget. Antalet effektlägen är oftast fem och pelletskaminer är därmed alltså oftast betydligt mer avancerade än pelletsbrännare som sätts på pannor och ofta bara har två effektlägen. Det finns även kaminer som har tre eller bara två effektlägen, men det finns ett antal fördelar med de kaminer som har många effektlägen.

En kamin kan alltså ställas in så den strävar efter att hålla en viss temperatur i bostaden. Är den inställd på t ex effektläge 3 kommer den om rumstemperaturen överskrids att gå ner på en miniminivå. Vissa kaminer går inte bara mellan inställd effekt och minimum (ofta kallat ECO eller Min) utan vandrar mellan effektstegen beroende av hur stor skillnad det är mellan önskad temperatur och verklig temperatur.

När det gäller vattenmantlade pelletskaminer så kan de antingen styras av rumstemperatur eller av vattentemperatur och då är det oftast temperaturen i en tank man avser.

 

Säkerhet

Till skillnad från vedkaminen har pelletskaminen olika säkerhetsutrustningar som kontrollerar elden eller till och med slår av kaminen om vissa situationer uppstår.

 

Generell problemhantering för pelletskaminer

PDF: Problemhantering för din pelletskamin

En pelletskamin består inte av så många delar som kan orsaka driftstörningar. Nordic Heating föreslår att Du som kund redan från början försöker sätta Dig in i de tekniska delarna av Din kamin då det lägger grunden för ett mer bekymmersfritt ägande över tiden. Dessutom är det ekonomiskt klokt då det sällan skall behövas specialistkunskaper för att rätta till problem med en kamin. I det fall Du som kund inte kan lösa problemet själv och trots allt behöver hjälp finns självklart vi på Nordic Heating till hands för Dig! För information kring garanti, reklamationer, service etc så läs mer under Information - Om företaget - Leveransinformation och garanti.

Innan du köper en kamin finns några saker du bör tänka på vad gäller problemhantering:

 • Vem köper Du kaminen av? Kan det marknadsförande bolaget sin sak? Ställ mycket frågor på hur kaminen fungerar innan ett köp .
 • Vilken hjälp erbjuds efter köpet? Att någon kommer och installerar kaminen är ingen garanti för att du verkligen får hjälp med inställningar som kanske senare måste göras. Nordic Heating garanterar god service även efter ett köp!
 • Om inte återförsäljaren har nödvändiga kunskaper så undersök om generalagenten som stödjer återförsäljaren har det! Det finns "generalagenter " som inte ens finns i Sverige utan sitter i ett annat land. Det finns då risk att din återförsäljare inte får stöd av leverantören.

I dokumentet som finns tillgängligt längst upp på denna sida hittar Du en genomgång av några av de vanligaste problemen som kan uppkomma med pelletskaminer samt vad Du som ägare till kaminen kan göra för att åtgärda dessa problem.

Om Du har något problem med din pelletskamin som inte finns beskrivet i dokumentet, men som Du vill ha en mer systematisk genomgång kring, vänligen skicka ett mail till info@nordicheating.se och beskriv saken.

 

Övrigt 

Rengör pelletsförrådet någon gång då och då. Lyft ur pellets när det kommer till slutet i behållaren och starta sedan. När det börjar bli lite i
brännkoppen öppna och lägg då och då in lite pellets så att allt i skruven
matas ur. Dammsug även ner vid skruven under tiden, och eventuellt peta med något vasst om det sitter fast spån på skruven. När du sedan åter skall starta så lägg in en näve pellets i brännkoppen eftersom det tar ett tag för pelletsen att matas fram vid tom skruv. 

 Top