Pelletskaminer

Nordic Heating erbjuder alla typer av pelletskaminer från flera ledande europeiska tillverkare:

 • Pelletskaminer med direkt luftvärme
 • Pelletskaminer med kanalanslutning
 • Vattenmantlade pelletskaminer

Våra pelletskaminer för luftvärme med eller utan kanalanslutning börjar vid effekter på 5 kW och erbjuds upp till 28 kW. De större passar t.ex. den större bostaden, samlingslokaler, verkstäder, konferenscentra etc.

Våra vattenmantlade pelletskaminer står i en klass för sig med effekter mellan 12 och 34 kW där 80 till 96% går till värmevattenproduktion. Dessa vattenmantlade kaminer är alltså integrerade pannor som kan stå i finrummet och som innehåller cirkulationspump, övertrycksventil, expansionskärl samt hela reglersystemet med termostat och tidsstyrning.

Pelletskaminens bakgrund | Hur fungerar en pelletskamin?problemhantering för pelletskaminerTips och inställningar för pelletskaminer

Vi hjälper Dig med pelletskaminer!

Har Du några funderingar kring pelletskaminer eller inte hittar det Du söker så ring oss gärna! Du som kund skall känna Dig trygg och nöjd med att handla av oss!

Vill Du beställa en pelletskamin direkt eller få en offert skickad till Dig lägger Du sedan bara till den eller de produkter som Du är intresserad av till varukorgen. I varukorgen, som du hittar längst upp till höger på hemsidan, väljer Du sedan om det är en beställning eller offertförfrågan.

Att tänka på inför köp av pelletskamin

Innan du köper en kamin finns några saker du bör tänka på vad gäller problemhantering:

 • Vem köper Du din kamin av? Kan det marknadsförande bolaget sin sak? Ställ mycket frågor på hur den pelletskamin du är intresserad av fungerar innan ett köp .
 • Vilken hjälp erbjuds efter köpet? Att någon kommer och installerar kaminen är ingen garanti för att du verkligen får hjälp med inställningar som kanske senare måste göras. Nordic Heating garanterar god service även efter ett köp!
 • Om inte återförsäljaren har nödvändiga kunskaper så undersök om generalagenten som stödjer återförsäljaren har det! Det finns "generalagenter " som inte ens finns i Sverige utan sitter i ett annat land. Det finns då risk att din återförsäljare inte får stöd av leverantören.

 

Pelletskaminer från Nordic Heating

Nordic Heating kan erbjuda pelletskaminer för alla typer av behov! Vi är importörer för pelletskaminfabrikaten Ecoforest, Artel, Thermorossi, Edilkamin, Helios och Ungaro. Tillsammans tillverkar de ca 100.000 pelletskaminer per år!

Vi är medvetna om att man som ägare eller potentiell köpare kan ha många frågor kring pelletskaminer. Detta avsnitt syftar till att ge Dig mer information, antingen inför Ditt köp eller för att ytterligare förenkla Ditt ägande!

Pelletskaminens bakgrund

Pelletskaminer började först att tillverkas i USA samt Kanada. Företaget Ecoforest i Spanien tog pelletskaminen till Europa genom att först börja med import av dem och sedan tillverkning.

Ecoforest började sin verksamhet i början på 60 talet och blev snabbt en stor tillverkare av vattenmantlade braskaminer och vattenmantlade inbyggnadsenheter. Det var därför naturligt att Ecoforest även blev världens första tillverkare av vattenmantlade pelletskaminer.

Efterhand började fler företag tillverka pelletskaminer i Europa.

För att ge lite perspektiv på tillverkningen av pelletskaminer kan nämnas att Sveriges största tillverkare tillverkar ca 400 kaminer per år och ett företag som Edilkamin 60.000 kaminer per år. Bara en modell av det stort antal modeller som Edilkamin tillverkar har tillverkats i över 100.000 exemplar. Edilkamin omsätter ca 1 miljard kronor på i princip bara lokaleldstäder. 

 Top

Hur fungerar en pelletskamin?

Pellets som bränsle

Pelletskaminen är som en vedkamin, fast den sköter automatiskt matningen av "veden". För att det skall fungera har man gjort de små bitarna av sammanpressad spån som man kallar träpellets. Träpelletsen matas oftast fram av en skruv från ett förråd som finns i kaminen, men det finns även lösningar att ansluta till externt förråd.

Till förbränning och frigörande av den energi som lagrats i trä kan större delen av energin tillvaratas. Energivärdet i pelletsen varierar lite mellan olika sorters trä samt även mellan enskilda träd som används vid framställningen av pelletsen. Energivärdet brukar man säga är mellan 4,3 till knappt 5 kWh per kilo pellets.

För att inte störa matningen av pelletsen till brännkoppen där pelletsen brinner (egentligen är det gaserna som frigörs från pelletsen när den upphettas som brinner) så skall den innehålla så lite spån som möjligt och den skall ha låg fukthalt, eftersom det åtgår energi att förånga vattnet i pelletsen inför förbränningen.

Att det går att få ut mer värme ur ett kilo pellets än ett kilo ved beror på att fukthalten är lägre. Det går även att med mindre "träbitar" få en jämnare förbränning som ökar verkningsgraden.

 Top

Typer av pelletskaminer

Värmen från elden sprids oftast i bostaden genom att en fläkt blåser ut varmluften direkt från kaminens front eller att det finns ytterligare fläktar som blåser ut via kanalanslutningar. Det finns även vattenmantlade kaminer där kaminen värmer upp värmevatten som kan användas dels för uppvärmning, dels som sanitärt varmvatten.

Det finns alltså tre huvudkategorier av pelletskaminer:

 • Direkt luftvärme
 • Kanalanslutna luftvärme
 • Vattenmantlade

 

Matning och förbränning av pellets

Till skillnad från en vedkamin så matar pelletskaminen bränslet själv, vilket innebär att den kan vara igång och brinna så det är varmt på morgonen t ex, eller när man kommer hem från jobbet.

Vid förbränning åtgår syre som finns i luften och lagom mängd skall tillföras. Det kan ske genom naturligt drag, en förbränningsfläkt eller något som kallas rökgasfläkt. Kaminer som enbart är beroende av naturligt drag är mindre vanliga då de är känsligare. Ett mellanting är kaminerna som har förbränningsfläkt, vilket är en liten fläkt som blåser in luft till eldhärden. Det vanligast förekommande är de lite större fläktarna, rökgasfläktarna, som sitter vid utloppet för rökgaserna och som suger in luften som behövs för att få en bra förbränning.

Tillför man för lite luft blir förbränningen ofullständig, det blir låg effektivitet, skadliga emissioner, och det samlas oförbränd tjära i skorstenen som så småningom kan resultera i en brand i den. Om det sker en optimal förbränning är förbränningseffektiviteten 100%. Nu är det ju dock så att viss värme går ut genom skorstenen, vilket kallas för rökgasförluster. För att minimera rökgasförlusterna har pelletskaminen konvektionsdelar som skall överföra värmen i rökgaserna till rumsluften.

En pelletskamin byggs så att det finns ett förhållande mellan maximalt avgiven effekt och hur effektiva kaminens konvektionsdelar är eftersom det i annat fall finns det risk för att rökgastemperaturen blir för hög med låg verkningsgrad som följd. En pelletskamin som körs på halveffekt har lägre rökgastemperatur än en kamin som körs på maximal effekt, vilket innebär bättre verkningsgrad då rökgasförlusterna är lägre. En sänkning av rökgastemperaturen med 50 grader innebär ungefär 5 % i förbättrad verkningsgrad.

 

Effekt och verkningsgrad

Körs en kamin på maximaleffekt blir även kaminen varmare eftersom konvektionsdelarna då har svårare att få ut värmen ur kaminen. Det är ett faktum att elektronik och motorer får kortare livslängd om de under längre tid får arbeta vid högre temperaturer.

En kamin med högre effekt kan effektivare utnyttjas för dag- och nattsänkning. Det är vedertaget att 5% av energin spars in om vi sänker inomhustemperaturen med en grad , genom att det då "läcker ut" mindre värme. Nattsänkningar går inte att använda vid värmesystem som arbetar med låga temperaturer, då vi efter en sänkning inte hinner få upp värmen tillräckligt snabbt, som är fallet vid värmepumpar. Med en pelletskamin som har hög effekt och god värmespridning (kanalansluten eller med effektiva fläktar) är det möjligt att sänka temperaturen rejält under dagen och natten där den helt enkelt är avstängd ett antal timmar. Detta kan i många fall innebära stora besparingar i pelletsförbrukningen. T.ex. motsvarar 2,1 ton pellets ca 10.000 kWh eller en kubikolja. De som använder nattsänkning kan påvisa att de behöver använda mindre än 2.1 ton pellets men ändock kan klara av att ha minst samma värmekomfort som vid förbrukning av 10.000 kWh el.

En nackdel med en kamin med hög effekt skulle kunna vara att den har svårt att kunna köras med låg effekt, vilket resulterar i att det under den relativt varma delen av året ofta får tändas  och släckas, vilket i sin tur resulterar i lägre verkningsgrader, som även innebär  höga skadliga utsläpp.  Det finns dock många kaminer på marknaden som har låg maximaleffekt men som även har höga lägsta effektlägen, vilket man bör vara uppmärksam på. Har en kamin bara en eller två effektlägen brukar det vara en indikation på att den inte kan köras med så låg effekt som kaminer med flera effektlägen.

Vid de flesta tester sker tyvärr endast mätning av verkningsgraden vid högsta effektläget och vid lägsta effektläget. Det vore bättre att ange verkningsgraden vid fastställda avgivna effekter som 2 , 4 ,6 ,8 samt 10 kW, om det överhuvudtaget skall möjligt att jämföra olika kaminer. En kamin kan ha en maximalt avgiven effekt på t.ex 8 kW, och kan då uppvisa en verkningsgrad på 82% , sänks effekten till 6 kW kan verkningsgraden uppgå till 92%. Frågan är ju då om leverantörer skall framhäva att kaminen har hög maximal effekt eller om de skall satsa på att visa att verkningsgraden är hög ? Verkligheten är ju oftast den att kaminer nästan aldrig körs med full effekt.  

Energimyndigheten menar att det inte behövs så höga effekter för att värma upp ett hus. Detta är i för sig riktigt, men vi ser fler anledningar till att ändock ha en god marginal vid val av effekt hos en kamin: 

 • Det skapar resurser till effektiv dag- och nattsänkning
 • Det ger en lägre yttre och inre temperatur på kaminen 
 • Det värmer upp ett t.ex fritidshus snabbare eller villan efter en längre tids frånvaro, vilket gör det möjligt att hålla en lägre temperaur när huset står tomt än vad vi annars skulle haft

Nordic Heating rekommenderar att en pelletskamin skall klara en normal vinterdag genom att köras på halveffekt och att endast full effekt kan behövas utnyttjas vid några tillfällen per år.   

Hur många kW kaminen sedan bör kunna avge beror på husets isolering, storlek och hur väl värmen kan spridas i huset. Det kanske inte är någon fördel att ha en kamin med ett utblås framtill som är på mer än 8 kW om värmen inte kan spridas väl. Samma hus kan dock dra nytta av en kanalansluten kamin på 12 kW genom att värmen då kan spridas jämt och t.ex dag- och nattsänkning kan fungera bättre.

Under Information - Generell information - Om värme och energi ges information exempelvis om vad som krävs för att höja temperatur i en större tank. Det är inte att rekommendera att skaffa en vattenmantlad kamin som ger under 10 kWh om du skall ha en chans att värma upp huset med enbart kaminen, särskilt inte om den även skall klara tappvarmvatten!

 

Givare och elektronik

För det mesta kan pelletskaminer tändas med automatik genom att det finns ett tändelement som värmer upp luft som sedan tänder pelletsen.

Det finns ett antal givare som känner av temperaturer och tryck (vatten och ibland även luftens eller rökgasernas tryck). Hjärtat är ett elektronikkort som styr kaminen. Det kan finnas stora skillnader på hur elektronikkorten styr kaminen. En del är intelligenta och samlar in värden från de olika givarna och ändrar pelletsmatningen samt luftmängden för att optimera förbränningen. Företaget Ecoforest i nordvästra Spanien har de mest avancerade kaminerna i detta avseende. Deras kaminer kan även automatiskt anpassa sig efter pelletskvaliten. Många andra kaminer har vid ett visst effektläge en inställbar matning av pellets samt därtill anpassad luftmängd.

Givaren till termostaten ansluts baktill på kaminerna eller så sitter där en fast givare. Längden på givarkabeln har diskuterats men det har visat sig att längden oftast saknar betydelse då det går att kompensera verklig inomhustemperatur genom att ställa in olika önskade rumstemperaturer. De flesta kaminer kan numera släckas när önskad temperatur överskrids, och sedan åter tända när rumstemperaturen sjunker under den önskade. Detta kan vara en stor fördel t.ex. en senvinterdag då solen lyser in genom fönstren så att det blir varmare än inställd temperatur.

Det är dock viktigt att kaminen på lägsta effekt kan brinna med mycket låg effekt för att den inte skall behöva starta och stoppa ofta. Anledningen till detta är att effektiviteten är som sämst vid start och stopp samt att detta även innebär att det blir större mängd skadliga utsläpp än om kaminen kan gå bra på låg effekt. Detta skall man vara medveten om när man jämför olika kaminers effektivitet. En kamin som på pappret kan ha bra effektivitet har inte alls så bra genomsittlig effektivitet om den inte kan köras på låg effekt utan i stället måste släckas, med många start och stopp.

 

Inställningar

Som användare kan Du oftast styra kaminen på olika sätt, t ex när den skall börja brinna och när den skall släckas. Vanligt är att det finns minst två program, inte sällan tre, och på en del kaminer obegränsat många möjligheter att starta och stoppa en kamin under ett dygn. Styrning kan oftast ske så att aktiviteterna sker samma tid dagligen eller att de varierar över veckans dagar.

Förutom tidsstyrning har pelletskaminer termostater som styr effektläget. Antalet effektlägen är oftast fem och pelletskaminer är därmed alltså oftast betydligt mer avancerade än pelletsbrännare som sätts på pannor och ofta bara har två effektlägen. Det finns även kaminer som har tre eller bara två effektlägen, men det finns ett antal fördelar med de kaminer som har många effektlägen.

En kamin kan alltså ställas in så den strävar efter att hålla en viss temperatur i bostaden. Är den inställd på t ex effektläge 3 kommer den om rumstemperaturen överskrids att gå ner på en miniminivå. Vissa kaminer går inte bara mellan inställd effekt och minimum (ofta kallat ECO eller Min) utan vandrar mellan effektstegen beroende av hur stor skillnad det är mellan önskad temperatur och verklig temperatur.

När det gäller vattenmantlade pelletskaminer så kan de antingen styras av rumstemperatur eller av vattentemperatur och då är det oftast temperaturen i en tank man avser.

 

Säkerhet

Till skillnad från vedkaminen har pelletskaminen olika säkerhetsutrustningar som kontrollerar elden eller till och med slår av kaminen om vissa situationer uppstår.

 

Generell problemhantering för pelletskaminer

PDF: Problemhantering för din pelletskamin

En pelletskamin består inte av så många delar som kan orsaka driftstörningar. Nordic Heating föreslår att Du som kund redan från början försöker sätta Dig in i de tekniska delarna av Din kamin då det lägger grunden för ett mer bekymmersfritt ägande över tiden. Dessutom är det ekonomiskt klokt då det sällan skall behövas specialistkunskaper för att rätta till problem med en kamin. I det fall Du som kund inte kan lösa problemet själv och trots allt behöver hjälp finns självklart vi på Nordic Heating till hands för Dig! För information kring garanti, reklamationer, service etc så läs mer under Information - Om företaget - Leveransinformation och garanti.

Innan du köper en kamin finns några saker du bör tänka på vad gäller problemhantering:

 • Vem köper Du kaminen av? Kan det marknadsförande bolaget sin sak? Ställ mycket frågor på hur kaminen fungerar innan ett köp .
 • Vilken hjälp erbjuds efter köpet? Att någon kommer och installerar kaminen är ingen garanti för att du verkligen får hjälp med inställningar som kanske senare måste göras. Nordic Heating garanterar god service även efter ett köp!
 • Om inte återförsäljaren har nödvändiga kunskaper så undersök om generalagenten som stödjer återförsäljaren har det! Det finns "generalagenter " som inte ens finns i Sverige utan sitter i ett annat land. Det finns då risk att din återförsäljare inte får stöd av leverantören.

I dokumentet som finns tillgängligt längst upp på denna sida hittar Du en genomgång av några av de vanligaste problemen som kan uppkomma med pelletskaminer samt vad Du som ägare till kaminen kan göra för att åtgärda dessa problem.

Dokumentet utökas kontinuerligt. Om Du har något problem med din pelletskamin som inte finns beskrivet i dokumentet, men som Du vill ha en mer systematisk genomgång kring, vänligen skicka ett mail till info@nordicheating.se och beskriv saken.

 Top

Tips och inställningar för pelletskaminer från Artel

Börja alltid med att läsa i manualen som medföljt din kamin! Denna sida är en komplettering till manualerna.

Top


Din Artel pelletskamin indikerar service

Din Artel kommer efter 900 timmars drift att indikera SERVICE/SERV, vilket innebär att en mer noggrann rengöring skall ske.

Tryck på knappen SET till dess att UT 04 visas. Ställ in med knappen "Höj värmen" (plusknappen) så att 55 visas. Bekräfta därefter genom att trycka på tangenten "SET". Du har nu återställt timräknaren så åter börjar räkna upp från 0.

Om du vill se hur många timmar kaminen varit i drift sedan senaste återställande så gå till UT04 och sedan vidare till 01 och tryck in SET tangenten.

För att se antalet totala timmar gå först till UT04 och sedan till 02 och bekräfta med SET tangenten.

OBS: Notera att förfarandet kan skilja sig åt för vissa av Artels modeller!


 

Ändring av Artel-kaminens parametrar

Parametrar kan bli nödvändiga att gå igenom om det t.ex. bildas mycket aska i brännkoppen och eller att det svämmar över i brännkoppen.

Innan du börjar ändra i parametrar måste du dock kontrollera varför din
pelletskamin ändrat beteende om den tidigare fungerat bra. Kanske är det inte parameterändring som är lösningen på problemet!

Vanligaste orsakerna till att en pelletskamin börjar få störningar är att kaminen eller rökkanalen inte är ordentligt rengjord. Det är inte bara en gång som askhögar i rökkanalen skapat problem! Inte sällan uppstår problemet direkt efter en sotning då aska skrapats samman till en askpropp.

 • Rengör innanför luckorna på sidorna, lossa rökgasfläkten och rengör minst en gång per år (går packningen sönder kan Du använda vanlig värmebeständig silikon från tub som tätning).
 • Kontrollera tätningslisterna i dörr och till asklåda och byt eventuellt. 
 • Ibland kan det bli förändringar på hur kaminen fungerar beroende på att annan pellets används, men även om man håller sig till samma fabrikat kan det vara stora skillnader på pelletsen från den ena leveransen till den andra. 
 • När du provar olika inställningar rengör alltid brännkoppen mellan olika försök.

 

Om problemen kvarstår så kan parametrar behöva ändras. För att komma till parametrarna, gör följande:
 

 1. Gå till UT04 (kan Du inte det så är UT01 på OFF! Ändra i så fall att det står något med Day vid UT01).
 2. När du väl är på UT04 så gå till A9 med plustangenten (minus för att backa) och tryck sedan på SET. Då ser du PR01 (parameter 1).  

 

PR1

Grundinställning är 15. Det betyder att det tar 15 minuter innan kaminen
larmar om inte kaminen startat innan dess. Larmar kaminen många gånger för att den inte startat, kan Du höja 15 minuter till 17 minuter, men det är sannolikt dags att beställa ett nytt tändelement!


PR03

Kaminen har en självrengöring som kan ställas in så den sker olika ofta. Parameter PR03 anger tiden mellan rengöringsintervallen. Längden som en självrengöring håller på kan ändras under parameter PR12. Ändringar kan ske om problem uppstår med mycket aska i brännkoppen med sedan följande brist på luft till elden.

Kontrollera att du inte har för lång tid som en självrengöring håller på så
elden hinner slockna under rengöringsfasen. Tänk på att en självrengöring som håller på i en minut kan fungera om kaminen går på effektläget 5 men inte när den går på 1:an eller det som även kallas ECO som är samma sak. Kanske har du kaminen inställd på ett högre effektläge men om önskad temperatur uppnås går kaminen ner på effektläge 1. Som standard sker självrengöring en gång per timme och längden för rengöringen är 30 sekunder. Ändra bara ett av värdena åt gången och kontrollera resultat.


PR04

Parameter PR04 anger hur mycket pellets som matas innan kaminen har
startat. Vid för långsam matning kommer det inte fram tillräckligt med pellets vid hålet i brännkoppen där tändelementet sitter och tändelementet slits onödigt mycket eftersom det får vara igång länge. Om matningen är för stor hinner det komma för mycket pellets i brännkoppen innan det tänder. Vid för stor pelletsmatning vid tändfasen så börjar det ofta ryka kraftigt inne i eldstaden innan det plötsligt tänds och det kan till och med smälla till när tändning sker. Sänk matningen under tändningsfasen! Kan det vara så att tändelementet börjar bli dåligt och att det därför tar längre tid än tidigare att tända?

Om det finns för mycket pellets i brännkoppen när det tänder kan obalans
uppstå i bränsle luftblandningen så att det bildas en kaka i botten på
brännkoppen som i sin tur kan resultera i att brännkoppen svämmar över och elden så småningom slocknar efter att elden sotat ett tag.


PR05

PR05 anger hur mycket pellets som skall ramla ner i brännkoppen från det
att det börjat brinna till dess att den går in i vanligt driftsläge. Det måste
tillföras tillräckligt med luft under denna fas för att det inte aska skall
börja byggas upp i botten på brännkoppen. Blir det överskott på luft under
denna fas kan sintring ske av pelletsen, som innebär att askan smälter och
bildar en kaka i botten så att det blir svårare för luften att komma till elden
under driftslägen kaminen senare kommer in i.

 

PR06-10

Parameter PR06 till PR10 är matningen till effektläge 1 =ECO   2,3,4 samt 5. Vilken effekt ett visst effektläge ger beror på hur stor pelletsmatningen är för respektive effektsteg. Matningen anges i sekunder för respektive effektsteg. Matningen skall på en Artel (undantaget Artel 12) uppgå till max 2,8 sekunder. Matning sker som standard med start vart 5:e sekund. 

Vid lägsta effekt kan matning vara så pass låg som 0,8 sekunder, men det
finns då risk för att det bildas aska i brännkoppen så att det till slut blir
övermatning. Var och en får här prova sig fram efter de förutsättningar som
finns gällande skorsten och den pelletskvalitet som används.

 

PR14 

Parameter PR14 som anger pelletskaminens maximala rökgastemperatur anser vi skall sättas på max 240 grader. Att inställning görs på max 240 grader innebär att om rökgastemperaturen överstiger 240 grader så sänks automatiskt pelletsmatning så att rökgastemperaturen inte stiger ytterligare.

 

PR18-22 

Parameter PR18 till PR22 anger varvtalet som rökgasfläkten har vid
respektive effektsteg där alltså PR18 är varvtalet vid effektläge 1 =ECO.

Ju högre varv ju mer syre tillförs elden. Vid för lågt varvtal kommer lågan
att sota, den är då samtidigt långsam och mörkare gul. Risken är även stor att det blir övermatning efter en tids drift. Om kaminen är av typen att den kan stängas av för att åter starta finns det risk att det blir kvar en kaka i
brännkoppen som i sin tur kan innebära att kaminen inte startar som den skall genom att det ligger aska i vägen så att tändelement inte klarar av att tända. Ställ in luftmängden för respektive effektsteg så att en ljusare gul låga erhålls. Lågan får inte närma sig vitt med blåton ovanför pelletsen, i så fall tillförs för mycket luft. En rökgasmätare kan vara till stor hjälp när en kamin skall ställas in. Har man inte tillgång till en sådan kan man till en början ställa in varvtalet så det är 100 varv över från det att det finns små slöjor av sot runt lågorna.

Vid fel kombination av luft och bränsle kan olika problem uppstå, där en är
att det bildas en kaka i botten på brännkoppen så att kaminen antingen inte tänder eller till slut börjar övermata.

För att ställa in för ett effektläge skall önskad temperatur sättas på max
så kaminen inte växlar mellan effektläget och ECO, då det då blir svårt att
avgöra när problemet uppstår, om det är under ECO lägt eller det vanliga
driftsläget. ECO läget kan ju ställas in genom att kaminen ställs in på 1:an.
Att det bildas aska i bottenpå brännkoppen är ett fenomen som kan ta många timmar inna det kan konstateras, börjar sedan hålen täppas igen så det blir för lite syre till elden så går det fort till dess att koppen överfylls och elden så småningom slocknar, med överfylld eldstad.

Inställningarna som tillförd luftmängd och intervall och längd har en
avgörande betydelse för att behålla brännkoppen ren från aska. Säkerställ också god rengöring.

 

PR23-27 

Parameter 23 till 27 anger hur mycket rumsfläkten skall blåsa ut, vilket i
sin tur även påverkar kaminens ljudnivå. En fläkt som är lågt inställd sprider värmen sämre.

 

 

 

För respektive effektsteg 1-4 får inte rumsfläkten sättas så lågt att
rökgastemperaturen överstiger 220 grader. För effektläge 5 skall rumsfläkten
sättas på minst 21.

 

PR28 

PR28 står på vissa kaminer på OFF det betyder att det är en kamin som kan slå av när önskad temperatur uppnåtts, för att sedan åter starta när
rumsgivaren känner av att temperaturen sjunkit ett antal grader. OFF kan ändras till ett värde som påverkar vilket temperatur gap det kommer att bli mellan att kaminen stannar och startar. Börja med att ställa in på 1 och höj sedan till 2  o.s.v för att studera hur det fungerar för dig.    

 

Artel pelletskamin med kanalanslutning

Har du en kanalansluten pelletskamin (de har två uttag bak så att varmluft kan transporteras till annat utrymme och därmed sprida värmen bättre än om det bara blåser ut vid kaminen) så startar du fläkten som blåser ut via kanalerna baktill genom att trycka på SET-tangenten en gång. SET visas i det övre fönstret och i det nedre visas den inställda önskade temperaturen och i detta läge är fläkten avstängd. Tryck på eldsflamman + tangenten och Du ökar hastigheten på fläkten till kanalen. Fläktens hastighet visas blinkande bredvid order SET i övre fönstret. 65 är högsta läget.

Större delen av värmen går att få ut via kanal genom att sätta den vanliga rumsfläkten lågt eller avstängd. Kontrollera dock att inte rökgastemperaturen blir högre än 220 grader i annat fall måste Du ha ett högre läge för rumsfläkten för effektsteget (normalt gäller detta för effektläge 4 respektive 5).

 

Övrigt 

Rengör pelletsförrådet någon gång då och då. Lyft ur pellets när det kommer till slutet i behållaren och starta sedan. När det börjar bli lite i
brännkoppen öppna och lägg då och då in lite pellets så att allt i skruven
matas ur. Dammsug även ner vid skruven under tiden, och eventuellt peta med något vasst om det sitter fast spån på skruven. När du sedan åter skall starta så lägg in en näve pellets i brännkoppen eftersom det tar ett tag för pelletsen att matas fram vid tom skruv. 

 Top