Kundreferenser

Att köpa kamin och/eller skorsten är ofta en betydande (och god!) investering. Det är viktigt att det blir rätt, men det kan från början vara svårt att se det tänkta slutresultatet framför sig. Av denna anledning publicerar vi nedanstående dokument med några exempelinstallationer från några av våra tusentals tidigare kunder.

PDF: Kundreferenser

Dokumentet rymmer i dagsläget mest installationer av stålskorsten, men kommer efterhand att utvidgas till att även innehålla fler installerade pelletskaminer och vedkaminer.

Hör av Dig om Du har några frågor!