Typ av hus t.ex. enplans med vind, tvåplans med snedtak ca 30 grader på övre plan. Typ av ventilation t.ex. Självdrag, Mekanisk frånluftsventilation, FTX aggregat.
Beskrivning av icke-cirkulär anslutning, t.ex rektangulär med mått 120x160 mm på utsida och insida 114x154 mm.
Skorstensdiameter som väljs brukar styras av diameter på anslutning.

En fyrkantshuv är en plåttrumma som går utanför skorstensröret, ofta med en så kallad prärievagn upptill som kan vikas undan vid sotning. Vanligast är dock att bara röret kommer upp genom en täckplåt med en kona som sätts fast på taket och att det därefter monteras en regnkrage runt röret. Med vindskyddad huv eller regnhuv , menar vi en hatt som sätts högst upp på röret. Vindskyddad är lämplig för utrustning som används primärt för uppvärmning.
Under "Övrigt" kan Du ange information som Du tror kan vara bra för oss att veta.
Med offset menar vi den sidoförskjutning som kan komma att behövas. Ange behövligt mått i mm. Kanske behövs även uppgift om när en sidoförskjutning tidigast får påbörjas i mm från t.ex. kaminstos respektive när den måste vara klar.

Tänk på att detta undelag endast är till för en offert och ni har sedan möjlighet att korrigera oss efter att ni erhållit offerten.

Att ni anger att det skall sidoförskjutas t.ex. 250 mm innebär ju dock att vi kan räkna med två böjar och ett rör mellan böjarna. På så sätt kommer offerten att bättre stämma med en eventuellt senare order.

Ibland krävs sidoförskjutning åt två håll, kan det inte enkelt beskrivas under övrigt får vi senare komplettera med uppgifter.
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med offertförslaget.

Inga personuppgifter kommer att lagras eller publiceras.

Skorstensberäkning


Huset

Typ av hus

Yttertakets material
Taklutning
Typ av ventilation


Eldstaden

Typ av eldstad och modell

Typ av anslutning

Typ av kaminstos

Anslutning: Invändiga mått
Anslutning: Utvändiga mått


Skorstenen

Montage

Färg
Annan färg

Skorstensdimension (innerdiameter i mm)
Annan diameter

Takmontage

Vind/Regnskydd


Övrigt

Övrig information


Detaljerade mått

Typ av anslutning

Bilden visar mått som ska anges om skorstenen inte har någon offset


A
B
C

D

Kontaktuppgifter

Förnamn *
Efternamn *

Adress
Postnummer
Ort

Telefonnummer *
Mobilnummer
E-post