• 90 graders-böj med sotlucka

  1020
  SEK • Kaminrör 90 graders-böj med sotlucka

  Oisolerat kaminrör för vedeldning från en av Europas ledande tillverkare. Självfallet CE-certifierat! Kaminrör kan lämpligen användas för att gå från eldstad in i murstock, för att användas som "anslutningsrör" in i en isolerad skorsten eller för att gå i schakt (med dubbel rockwoolmatta).

  Böjen bygger ca 200 mm åt respektive håll (ej medräknat omlott-distans vid sammankoppling med andra rör). Sotluckan öppnas enkelt utifrån och gör det enkelt att sota i båda riktningarna.

  Vid montering vill man ofta ha hanarna uppåt. Att gå med hona bort från eldstaden underlättar dock vid övergång till isolerade rör. Det är tillåtet att montera på båda visen.

  Modulen är i emaljerat stål i matt emalj på in- och utsida för bästa hållbarhet! De har högsta klass vad gäller rökgastemperatur (T600), mycket hög täthet och korrossionsbeständighet!

  Godstjockleken är 1,2 mm, vilket inte skall jämföras med andra typer av rör (t.ex. rör i corténstål, som vi också har i sortimentet) som kan vara tjockare. Kvaliteten, inte tjockleken, är det viktigaste! Detta rör klarar temperaturer på över 1200 grader, medan ett rör i corténstål klarar ca 700 grader. Det har betydelse i det fall en sotbrand, som kan skapa temperaturer runt 1000 grader, uppstår. Ur viktsynpunkt är det också ofta lämpligare med lägre godstjocklek.

  125 mm-rör är lämpligt för vissa vedeldade eldstäder. Täta med pannkitt mellan modulerna och torka av överskott med en våt trasa.

  Boverket har en generell rekommendation för oisolerade rör för vedeldning på 500 mm. Detta avstånd kan minskas genom diverse olika åtgärder, bl.a. genom att montera våra brandskyddsskivor.

 • PDF: Mått på böjar

  Dimension: 125 mm (innerröret)

  Godstjocklek: 1,2 mm med emaljerad in- och utsida

  Täthetsklass: N1

  Korrossionsklass: V2