• Stora A

  12400
  SEK • Spiskassett Stora A

  OBS: Nya krav från Boverket har trätt i kraft 2019-10-01. Bras-Spisens modeller klarar inte dessa krav, vilket kan leda till att bygganmälan för nyinstallation ej godkänns av din kommun. Vi informerar dock om att det finns avstegsregler samt att det i vissa fall inte finns krav på bygganmälan. Byter Du till exempel ut en gammal utjänt produkt mot en ny, likvärdig i effekt och funktion, så kan installation ske utan bygganmälan. Vid frågor, hör med din kommun eller med oss.

  Mer information om Bras-Spisen:

  PDF: Bras-Spisen

  Svenska Bras-Spisen är en högeffektiv eldstad för nymurade spisar och befintliga spisar. Rökkanalsystemet är nedfällbart inifrån för inspektion. Rökkanalen är patenterad och leder röken bort från glaset, vilket ger mindre sotiga glas och svalare handtag!

  Effekten varierar beroende på storlek på insats men ligger i området 6-8 kW. Målsättningen från tillverkaren är att hålla alla modeller i lager, men det kan inte alltid garanteras. Halvglas tillverkas alltid på order, då beräknas leveranstid till 2-4 veckor.

  Rökrörsstosen sitter på mitten utav "takets" mått, samt 4mm in från baksidan på insatsen. Taket svetsas kant i kant och därför blir det 4mm in.(plåtens tjocklek) Stosens mått är 183 mm utvändigt, ca 175 inv. Detta ser principiellt lika ut på alla insatskaminer från Bras-Spisen.

   

 • Bredd: 556 mm 

  Djup: 506 mm

  Höjd: 514 mm

  Nominell värmeeffekt: 11 Kw

  Verkningsgrad: 65%

  Rökrör diameter: 150 mm

  Stos: 175 mm

  Vedlängd: 36-38 cm

  Vikt: 58 kg