• Järnlod, 2.5 kg

    225
    SEK  • Järnlod på 2,5 kg. Används som tyngd vid sotning uppifrån.