• Exodraft rökgasfläkt RS012-4-1

  12900
  SEK • Rökgasfläkt Exodraft RS012-4-1

  Exodrafts RS-rökgasfläkt kastar röken utåt (horisontellt). RS014-4-1 har en kapacitet upp till 750 m³/h.

  En RS-rökgasfläkt har axialhjul av rostfritt stål och är enkel att rengöra från sot. Eftersom den tål mycket höga avluftstemperaturer (250 °C) är den speciellt lämplig för rökgaser från öppna spisar och braskaminer.

  RS är standardutrustad med fyrkantig fästplatta, men kan även fås med
  åttkantig fästplatta.

  Styrningar finns med olika grad av automatisering från de manuella
  styrningarna EFC16 och EFC35 till mer intelligenta styrningar, som EFC18
  och EW41.

  Om skorstenen är högre än taknocken kan både RS och RSV användas. I
  områden med stark vindpåverkan rekommenderas RSV. Om skorstenen
  är lägre än taknocken eller byggnaden har halmtak används RSV med
  vertikal avluftning, så att röken kastas rakt upp.