• Täckring 45 grader

    225
    SEK  • Täckring 45 grader

    Täckringen används när röret muras direkt in i murstocken och överflödigt bruk döljs bakom täckringen. Kan också användas när genomföring sker genom obrännbart material och hål skall täckas. Limmas på plats med t.ex silikon. Självfallet CE-certifierat!

    Denna täckring är anpassad för skorstensrör som går in i väggen eller murstocken i 45 grader.