• Inmurningsstos (svart/grått)

  510
  SEK • Inmurningsstos

  Inmurningsstosen muras in i murstocken innan installation och kaminrör ansluts sedan till stosen. Används med fördel då rören enkelt kan demonteras från murstocken vid behov. Självfallet CE-certifierat!

  Kaminrör kan lämpligen användas för att gå från eldstad in i murstock, för att användas som "anslutningsrör" in i en isolerad skorsten eller för att gå i schakt (med dubbel rockwoolmatta).

  Modulerna är i emaljerat stål i matt emalj på in- och utsida för bästa hållbarhet! De har högsta klass vad gäller rökgastemperatur, mycket hög täthet och korrossionsbeständighet!

  Godstjockleken är 1,2 mm, vilket inte skall jämföras med andra typer av rör (t.ex. rör i corténstål, som vi också har i sortimentet) som kan vara tjockare. Kvaliteten, inte tjockleken, är det viktigaste! Detta rör klarar temperaturer på över 1200 grader, medan ett rör i corténstål klarar ca 700 grader. Det har betydelse i det fall en sotbrand, som kan skapa temperaturer runt 1000 grader, uppstår. Ur viktsynpunkt är det också ofta lämpligare med lägre godstjocklek.

  80 mm-rör är lämpligt för de flesta fall av pelletseldning. Vid pelletseldning tätas rören förslagsvis med silikonringar (finns i sortimentet). Silikonringarna har ej så hög beständighet mot höga rökgastemperaturer som själva rören, varför T250 (max 250 graders rökgastemperatur) gäller vid bruk av silikonringar, vilket är tillräckligt för pelletseldning men inte vedeldning. Utan bruk av silikonringar gäller T600.

  Vid pelletseldning och bruk av silikonringar (då T250 gäller) är rören CE-certifierade för minsta avstånd till brännbart på 100 mm.

  Boverket har en generell rekommendation för oisolerade rör för vedeldning på 500 mm.