• 90 graders-böj med sotlucka (svart/grått)

  730
  SEK • Kaminrör 90 graders-böj med sotlucka

  Oisolerat kaminrör för pelletseldning från en av Europas ledande tillverkare. Självfallet CE-certifierat! Kaminrör kan lämpligen användas för att gå från eldstad in i murstock, för att användas som "anslutningsrör" in i en isolerad skorsten eller för att gå i schakt (med dubbel rockwoolmatta).

  Vid montering vill man ofta ha hanarna uppåt. Att gå med hona bort från eldstaden underlättar dock vid övergång till isolerade rör. Det är tillåtet att montera på båda visen.

  Modulerna är i emaljerat stål i matt emalj på in- och utsida för bästa hållbarhet! De har högsta klass vad gäller rökgastemperatur, mycket hög täthet och korrossionsbeständighet!

  Godstjockleken är 1,2 mm, vilket inte skall jämföras med andra typer av rör (t.ex. rör i corténstål, som vi också har i sortimentet) som kan vara tjockare. Kvaliteten, inte tjockleken, är det viktigaste! Detta rör klarar temperaturer på över 1200 grader, medan ett rör i corténstål klarar ca 700 grader. Det har betydelse i det fall en sotbrand, som kan skapa temperaturer runt 1000 grader, uppstår. Ur viktsynpunkt är det också ofta lämpligare med lägre godstjocklek.

  80 mm-rör är lämpligt för de flesta fall av pelletseldning. Vid pelletseldning tätas rören förslagsvis med silikonringar (finns i sortimentet). Silikonringarna har ej så hög beständighet mot höga rökgastemperaturer som själva rören, varför T250 (max 250 graders rökgastemperatur) gäller vid bruk av silikonringar, vilket är tillräckligt för pelletseldning men inte vedeldning. Utan bruk av silikonringar gäller T600.

  Vid pelletseldning och bruk av silikonringar (då T250 gäller) är rören CE-certifierade för minsta avstånd till brännbart på 100 mm.

  Boverket har en generell rekommendation för oisolerade rör för vedeldning på 500 mm.

 • PDF: Mått på böjar

   

  Dimension: 80 mm (innerröret)

  Bredd: ca 190 mm (varav ett par cm "försvinner" på kaminstosen)

  Höjd. ca 200 mm

  Godstjocklek: 1,2 mm med emaljerad in- och utsida

  Avstånd till brännbart: 100 mm (vid pelletseldning)

  Täthetsklass: P1 (vid bruk av silikonringar)

  Korrossionsklass: V2