• 45 graders-böj

    569
    SEK  • PDF: Mått på böjar

    Läs mer om emaljerade skorstensrör under standardrören (längd 250-500-1000 mm).