• Täckring

  255
  SEK • Täckring

  Täckringen används när röret muras direkt in i murstocken och överflödigt bruk döljs bakom täckringen. Kan också användas när genomföring sker genom obrännbart material och hål skall täckas. Limmas på plats med värmetåligt lim. Självfallet CE-certifierat!

  Kaminrör kan lämpligen användas för att gå från eldstad in i murstock, för att användas som "anslutningsrör" in i en isolerad skorsten eller för att gå i schakt (med dubbel rockwoolmatta).

  Modulerna är i emaljerat stål i matt emalj på in- och utsida för bästa hållbarhet! De har högsta klass vad gäller rökgastemperatur, mycket hög täthet och korrossionsbeständighet!

  Godstjockleken är 1,2 mm, vilket inte skall jämföras med andra typer av rör (t.ex. rör i corténstål, som vi också har i sortimentet) som kan vara tjockare. Kvaliteten, inte tjockleken, är det viktigaste! Detta rör klarar temperaturer på över 1200 grader, medan ett rör i corténstål klarar ca 700 grader. Det har betydelse i det fall en sotbrand, som kan skapa temperaturer runt 1000 grader, uppstår. Ur viktsynpunkt är det också ofta lämpligare med lägre godstjocklek.

  125 mm-rör är lämpligt för vissa vedeldade eldstäder. Täta med pannkitt mellan modulerna och torka av överskott med en våt trasa.

  Boverket har en generell rekommendation för oisolerade rör för vedeldning på 500 mm. Detta avstånd kan minskas genom diverse olika åtgärder, bl.a. genom att montera våra brandskyddsskivor.