• 90 graders-T (FMM)

  655
  SEK • Kaminrör 90 graders-T (FMM)

  BILD: Mått T-rör

  Oisolerat kaminrör för pelletseldning från en av Europas ledande tillverkare. Självfallet CE-certifierat! T-röret ansluts vanligen till en bakansluten kamin för att vända skorstenen uppåt. Ofta ansluts honan direkt mot kaminen eller efter att skarvbit monterats på kaminen. I botten monteras normalt en sotlucka (separat produkt). T-röret med två hanar (FMM) är vanligare än det med två honor, då man ofta vill ha hanarna uppåt. Att gå med hona bort från eldstaden underlättar dock vid övergång till isolerade rör. Det är tillåtet att montera på båda visen.

  Kaminrör kan lämpligen användas för att gå från eldstad in i murstock, för att användas som "anslutningsrör" in i en isolerad skorsten eller för att gå i schakt (med dubbel rockwoolmatta).

  Modulerna är i emaljerat stål i matt emalj på in- och utsida för bästa hållbarhet! De har högsta klass vad gäller rökgastemperatur, mycket hög täthet och korrossionsbeständighet!

  Godstjockleken är 1,2 mm, vilket inte skall jämföras med andra typer av rör (t.ex. rör i corténstål, som vi också har i sortimentet) som kan vara tjockare. Kvaliteten, inte tjockleken, är det viktigaste! Detta rör klarar temperaturer på över 1200 grader, medan ett rör i corténstål klarar ca 700 grader. Det har betydelse i det fall en sotbrand, som kan skapa temperaturer runt 1000 grader, uppstår. Ur viktsynpunkt är det också ofta lämpligare med lägre godstjocklek.

  100 mm-rör är lämpligt för de flesta fall av pelletseldning. Vid pelletseldning tätas rören förslagsvis med silikonringar (finns i sortimentet). Silikonringarna har ej så hög beständighet mot höga rökgastemperaturer som själva rören, varför T250 (max 250 graders rökgastemperatur) gäller vid bruk av silikonringar, vilket är tillräckligt för pelletseldning men inte vedeldning. Utan bruk av silikonringar gäller T600.

  Vid pelletseldning och bruk av silikonringar (då T250 gäller) är rören CE-certifierade för minsta avstånd till brännbart på 100 mm.

  Boverket har en generell rekommendation för oisolerade rör för vedeldning på 500 mm. Detta avstånd kan minskas genom diverse olika åtgärder, bl.a. genom att montera våra brandskyddsskivor.

 • Dimension: 100 mm (innerröret)

  Godstjocklek: 1,2 mm med emaljerad in- och utsida

  Avstånd till brännbart: 100 mm (vid pelletseldning)

  Täthetsklass: P1 (vid bruk av silikonringar)

  Korrossionsklass: V2