• Skorstensrens 1,3 kg

  299
  SEK • Skorstensrens 1,3 kg

  Problem med tjära i skorstenen? Inte med denna produkt! 

  Skorstensrens är en produkt som minskar tjärhalten i din skorsten och reducerar på så sätt risken att skorstensbrand ska uppstå. När du eldar en Skorstensrens sker det en katalytisk process som undan för undan torkar ut tjära och andra skadliga ämnen i din anläggning.

  Eftersom Skorstensrens är långtidsverkande behöver du bara använda Skorstensrens maximalt två gånger per år - lite beroende på hur mycket och på vilket sätt du eldar.

  Skorstensrens ger inga toxiska restprodukter vid processen utan minskar snarare mängden gift du släpper ut via din skorsten. Denna produkt är lämplig för vedeldade eldstäder.
   
  Eftersom Skorstensrens är så pass effektiv så skickas en 12-månaders försäkring mot skorstensbrand i förpackningen!!

  Video om Skorstensrens: http://www.youtube.com/watch?v=BTO-tuu271k