• Stabil vägghållare (svart/rostfri)

    725
    SEK  • Stabila vägghållaren består av två vinklar samt en ring som sätts runt skorstensröret. Vinklarna är reglerbara så att de kan ställas in för olika avstånd av rör mot vägg. Ringen är sedan fästad i vinklarna så att ringen kan lutas, men normalt används vägghållaren bara för att bära upp vikten av en rak skorsten. Vid längre skorstenar och skorstenar med grövre dimension kan flera hållare behövas.

    Det cirkulära fästet för skorstensröret är skjutbart. Förlängningar eller skräddarsydda vägghållare går också att ordna om så krävs.