• Ecoforest Hydrocopper 18

  42900 (inkl. FRI FRAKT)
  SEK • Vattenmantlad pelletskamin Hydrocopper

  Hydrocopper är världens mest avancerade vattenmantlade kamin, med bland annat automatisk inställning efter pelletskvalitet som är unikt för Hydrocoppern. "Avancerad" betyder användarvänlig, inte krånglig!

  Hydrocoppern tillverkas av Ecoforest i Spanien som var först i Europa med tillverkning av pelletskaminer och först i världen med vattenmantalde pelletskaminer. Företaget har varit verksamt sedan 1960-talet och har tillverkat mer än 100.000 pelletskaminer.

  Hydrocoppern är en komplett värmeanläggning som ersätter en vanlig elpanna, vedpanna eller oljepanna. Den kan även ingå i ett värmesystem där annan panna eller solvärme är installerad. I enheten ingår cirkulationspump, överttrycksventil och expansionskärl (allt sitter i Hydrocoppern).

  Den integrerade pannan med mycket hög verkningsgrad (betydligt högre än en vanlig panna med pelletsbrännare) kan placeras i "finrummet". Den flexibla placeringen gör den lämplig vid konvertering till vattenburet system från direktverkande el.

  Komplettera gärna med solvärme och ackumulatortankar med elpatron. Hydrocoppern är unik med sin stora förmåga vad gäller produktion av värmevatten. Egentligen är inte den höga maxeffekten det främsta utan att konvektionsdelarna är så utvecklade att de effektivt utnyttjar nästan all energi i rökgaserna.

  Funktioner

  Vattnet pumpas genom den inbyggda värmeväxlaren som består av 24 rör som vattnet passerar igenom och värms upp av rökgaserna. Den unika värmeväxlaren gör att effektuttaget kan bli så pass högt som 20 kW.

  De flesta pelletskaminer har ett fasställt varvtal på rökgasfläkten som tillför syre till förbränningen och till varje inställd luftmängd finns det sedan en given pelletsmatning. Om pelletskvaliten ändras kan denna teknik skapa obalans, t.ex är det mycket spån i pelletsen kommer det ju ner mindre mångd bränsle till brännkoppen och effekten sjunker. Samtidigt bli även luftmängden för stor för den mindre mängden bränsle som landar i brännkoppen. En Hydrocopper däremot känner av att det är pelletskvaliteten (det behöver inte vara en annan sort utan bara en annan sändning från pelletsleverantören för att kvaliten skall vara olika) och förändrar pelletsmatningen och luftmängden med automatik så att optimal förbränning uppnås. Denna funktion medför också att ägaren till en Hydrocopper inte behöver hålla på att ställa in luftmängd och bränslemängd själv, utan det sköter kaminen själv genom sin dator.

  Vidare hålls brännkoppen hela tiden ren i en Hydrocopper och detta utan att det behövs några självrengöringar som många andra kaminer har för att de skall fungera väl.

  En pelletskamin kan behöva ställas efterhand eftersom mer sot i kamin och skorsten kan betyda större motstånd för rökgaserna som i sin tur innebär att det blir för llite syre till förbränningen . det kan bli en felbalans så att bränslet/pelletsen inte hinner brinna upp och brännkoppen så småningom svämmar över och kamin slockanr så småningom . Är en hydrocopper minskas risken för detta genom att kaminen automatiskt ändrar varvtal på rökgasfläkten. Samma sak gäller om en list börjar bli otät i kamin , då ökar Hydrocoppern med automatik varvtal på rökgasfläkten för att kompensera. 

  Kaminen kan även köras direkt ut mot ett radiatorsystem utan tank och kan då stänga av sig när rumstemperaturen t.ex överstiger 22 grader eller att den då bara går ner på sparlåga.

  I visningsfönstret/displayen kan du se antalet driftstimmar, antal starter som kaminen varit med om, rökgastemperatur, temperatur på datorkort och godset i kaminen. Om temperaturer blir för höga på en av tre sensorer styps pelletsmatningen för att minska temperaturer så de inte överskrider tillåtna.

  Kommer värden över fastställda så löser säkerhetstermostat ut och stoppar skruvmatningen av pellets och släcker kamin under kontrollerade former.

  Kamin kan även tidsstyras. Kanske väljer man att ha kamin igång då man samtidigt kan njuta av eldstad i bostaden och därför kör den på morgonen och kvällen då den då kan ladda tanken t.ex

   

  Installation

  Installera kaminen mot en ackumulatortank där en termostat placeras där en temperatur kan ställas in. Vid inställd temperatur startar kaminen för att sedan gå ner på lägsta effekt när en temperatur uppnås på vattnet i kaminen. Ställ sedan in ytterligare en temperatur där du vill att kamin skall slockna.

   

   

 • Verkningsgrad: 95%

  Effekt: 18 kW

  Höjd: 1139 mm

  Bredd: 400 mm

  Djup: 617 mm

  Färg: Vit eller svart. Alltid svart "kropp".

  Vikt: 133 kg 

  Pelletsförråd: 23 kg

  Skorstensanslutning: 100 mm.