Nyheter


24.11.14

SERO är Sveriges äldsta branschorganisation för skorstensentreprenörer, tillverkare och serviceföretag. Organisationen arbetar kontinuerligt med att skapa tydliga kvalitetskrav och riktlinjer för skorstensarbeten. Organisationen fungerar som en remissinstans till myndigheter och samordnare av fortsatt branschutveckling.

Genom att vi på Nordic Heating marknadsför flera olika fabrikat av skorstenar, och även har utvecklat vår egen isolerade stålskorsten, har vi funnit det lämpligt att ansluta oss till den ledande och enda opartiska branschorganisationen. Vår förhoppning är dels att det kan hjälpa oss i vår egen utveckling, dels att vi med vår kunskap och erfarenheter kan bidra till att utveckla branschen ytterligare.

Vi hoppas också att detta skapar en ytterligare trygghet för de som är intresserade av våra produkter.

Länk till organisationen: http://www.skorstensentreprenor.se/