Nyheter


31.07.23

Regeringen införde ifjol ett nytt stöd för småhusägare som investerar i energieffektivisering. Stödet är upp till 50% av materialkostnaden! Nordic Heating har sedan dess haft flera kunder som fått bidrag för pelletskaminer och hybridkaminer (som eldas med ved och pellets). Notera dock villkoren nedan och att det är respektive länsstyrelse som fattar besluten!

 

Från Boverket:

"Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering."

"Observera att det är länsstyrelsen som svarar på frågor om bidraget, exempelvis frågor om vad din ansökan ska innehålla och vad du kan ansöka om bidrag för. "

"Du kan bara ansöka om bidraget om du äger småhuset (helt eller delvis) och stadigvarande bor där. Det innebär att huset ska användas som permanentbostad. Eftersom du måste bo i huset permanent kan du inte få bidrag för till exempel fritidsboende. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus.

Bidraget gäller energieffektivisering av småhus som är el- eller gasuppvärmda.

Att ett hus är eluppvärmt innebär att det har ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el. "

"Du kan bara ansöka om bidraget om den som utför åtgärderna är godkänd för F-skatt. Det innebär att du inte kan ansöka om bidraget om du genomför åtgärden på egen hand eller med hjälp av någon annan som saknar F-skatt."

Läs mer på:

Bidrag för energieffektivisering i småhus - Boverket