Nyheter


03.02.17

Boverket har nu valt att skjuta på datumet för nya regler avseende CO-halt och verkningsgrad. Det tidigare datumet var satt till 1:a juli i år, men skjuts nu till 1 januari nästa år. 

Nyheten finns publicerad på Boverkets webbplats:  https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/forlangd-overgangsperiod-for-andrade-regler-for-vedspisar-och-kaminer/