Miljöpåverkan och säkerhet

Miljöpåverkan vid eldning med pelletskamin eller vedkamin

PDF: Miljöpåverkan vid eldning.

 

Säkerhet

Mycket kan anses farligt i vårt samhälle. I snitt dör t.ex. ca 100-125 personer per år i bränder. Vid bränder i vanliga bostäder är orsaken till dödsbränder framförallt el-överslag, torrkokning, sängrökning, stearinljus, brister hos tegelskorstenar, öppna spisar samt det faktum att en mycket stor del av de som omkommer är berusade (ca 50%). Var och en som studerar statistiken kan konstatera att det inte är brister i installationer av kaminer eller modulskorstenar som är problemet. Följs instruktioner gällande eldstäder och skorstenar inträffar inte bränder.

Även om vi håller hastighetsbegränsningar när vi är ute i trafiken, kan en olycka ske. Den som håller högre hastighet kan ju dock dömas för fortkörning och på samma sätt kan den byggherre som inte följer lagen när det gäller installation etc av t.ex. skorsten och eldstad dömas om en skada inträffar. I detta fall är det dock så att om instruktioner följts inträffar inget.